Radio emisija za mlade SONDA

Radio emisija za mlade SONDA

Radio emisija za mlade SONDA emisija je koju u sklopu Polivalentnog centra za mlade uređuju i vodi mladi za mlade. Emitira se od 2013. godine na tjednoj bazi na Radio […]

Više →

Otvoreni dani udruga

Sudjelovanje u manifestaciji koja promovira organizacije civilnog društva te njihove usluge organiziranjem raznih aktivnosti u lokalnoj zajednici.   […]

Više →

Jadranska mladinska ideja

Projekt je namijenjen uspostavljanju i osnaživanju mladih i organizacija mladih/za mlade kroz strukturiranu potporu međunarodnih projekata mladih posebice za one s malo iskustva u planiranju i provođenju projekata mladih. Projekt […]

Više →

EURODESK MULTIPLIKATORI

Kao multiplikatori u sklopu Hrvatskog Eurodeska dio smo mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 33 europske države i preko 1 300 lokalnih i regionalnih partnera. Naša […]

Više →

Informed – included (bilateralna razmjena mladih)

Informed – included (bilateralna razmjena mladih)

Udruga je kroz članstvo u Zajednici sudjelovala u projektu „Informed – included“ bilateralne razmjene mladih s ciljem boljeg razumijevanja europske dimenzije, aktivnog građanstva i informiranosti mladih korisnika info centara.   […]

Više →

Obilježavanje Europskog tjedna mladih

Obilježavanje Europskog tjedna mladih

Obilježavanje Europskog tjedna mladih brojnim aktivnostima namijenjenih mladima prvenstveno usmjerenih na aktivnosti informiranja i savjetovanja mladih s ciljem njihova upoznavanja s mogućnostima koje im se nude u kontekstu EU programa. […]

Više →

Obilježavanje EU tjedna

U suradnji s PGŽ, Udruga je u sklopu obilježavanja Europskog tjedna organizirala aktivnosti namijenjene informiranju mladih o EU programima. Predstavljeni su tako Comenius i Leonardo da Vinci u Rijeci i […]

Više →