Polivalentni centar za mlade (Klub za mlade)

Polivalentni centar za mlade (Klub za mlade)

Vrijeme trajanja projekta: 2009. - ...

Centar koji djeluje u sklopu Udruge namijenjen je osmišljavanju i realiziranju programa od interesa mladih za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, njihov sveobuhatan i kvalitetan razvoj.