Neka se lokalni glasovi čuju! / Let the local voices be heard!

Neka se lokalni glasovi čuju! / Let the local voices be heard!

Projekt „Neka se lokalni glasovi čuju“ kao projekt demokratskog djelovanja mladih te njihova aktivnog uključivanja u procese kreiranja lokalnih politika prema mladima te njihova osnaživanja za sudjelovanje uspješno se realizira i razvija sukladno rezultatima i istraženim potrebama mladih od siječnja 2011. godine. Dosad su realizira 3 veoma uspješna nastavka projekta, oslanjajući se uvijek na rezultate prošlog, kojima nastojimo osigurati sustavni razvoj sektora mladih na razini Primorsko-goranske županije te omogućiti sveobuhvatnu podršku svih dionicima u sektoru mladih za aktivno sudjelovanje mladih u donošenju lokalnih politika prema/za/s mladima na temelju utvrđnih potreba u lokalnoj zajednici čime utječemo na pozitivne promjene u životu mladih u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Neka se lokalni glasovi čuju (1.dio); 1.1.2011.-1.7.2012.

Neka se lokalni glasovi čuju (2.dio); 1.3.2014.-30.9.2014.

Neka se lokalni glasovi čuju (3.dio); 15.9.-15.12.2014.

Neka se lokalni glasovi čuju (4.dio); 15.2. – 1.10.2015.

Video o projektu i održanom sastanku 2014. godine

Publikacije objavljene u sklopu programa pronađite ovdje.