Neka se lokalni glasovi čuju (1.dio)

Neka se lokalni glasovi čuju (1.dio)

Projekt Neka se lokalni glasovi čuju, projekt je demokratskog djelovanja mladih proveden u Primorsko-goranskoj županiji od 1.1.2011. – 1.7.2012. (18 mjeseci) a financiran je od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

Cilj projekta usmjeren je na osnaživanje mladih i povećanje razine sudjelovanja mladih kroz inicijative i projekte u lokalnim zajednicama u gradovima Primorsko-goranske županije. Pod osnaživanjem mislimo na podizanje razine svijesti o pravima, mogućnostima i potrebama mladih u županiji, njihovo umrežavanje te uspostavljanje lokalnih info-centara za mlade kako bi mladi imali veći pristup aktivnostima, planiranju i odlučivanju o temama koje se izravno i/ili neizravno odnose na njih. Također, postojeće strukture mladih potrebno je povezati s neorganiziranim oblicima mladih, lokalnim samoupravama, institucijama, organizacijama i drugim bitnim dionicima u društvu.

Projekt podrazumijeva aktivno sudjelovanje mladih, te njihovo tematsko povezivanje s potencijalnim partnerima (lokalna samouprava, institucije, udruge, gospodarstvo, mediji, građani) u razvoju demokratskih struktura mladih.

Aktivnosti su osmišljene kako bi se mladima omogućio samostalan razvoj njihovih struktura, poput vijeća mladih, info-centra za mlade, savjeta mladih, udruga i drugih oblika organiziranja.

Koncept provedbe daje mladima glavnu ulogu u provedbi, dok provoditelj i partneri daju mentorsku i infrastrukturnu podršku, koju će nastaviti i nakon završetka projekta.

Projektne aktivnosti:

  • predstavljanja projekta u svih 14 gradova PGŽ-a, upoznavanje svih dionika sa strukturom projekta i priprema za daljnje aktivnosti
  • provođenje istraživanje potreba mladih u svom gradu od strane samih mladih – čime se stvara temelj za buduće smjernice djelovanja predstavnika mladih
  • edukacija iz područja umrežavanja, lobiranja i javnog zagovaranja za predstavnike mladih u svih 14 gradova – uključuje radionice koje se provode u gradovima i praktični dio kroz studijsku posjetu (dvije osobe po gradu + predstavnik lokalne samouprave) vijeću mladih i info-centru za mlade u Sloveniji
  • serija javnih tribina u svih 14 gradova s predstavnicima mladih, lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima s ciljem rasprave i zaključaka o rezultatima istraživanja, prikupljenim iskustvima i mogućnostima uspostave demokratskih struktura mladih u svakom gradu
  • razvoj virtualne platforme za komunikaciju i rasprave, mogućnost uključivanja mladih u razvoj demokracije u njihovim sredinama, mogućnost umrežavanja sa drugim lokalnim sredinama i drugim dionicima u zajednici, te
  • razvoj sustava za informiranje i edukaciju mladih putem interneta
  • rezime svih aktivnosti te razmjena iskustava sa slovenskim kolegama na sastanku u Hrvatskoj, daljnje preporuke i razvoj sustava daljnje podrške za uspostavljene demokratske strukture mladih
  • priprema i objava publikacije (priručnika), te
  • promocija i diseminacija rezultata

Rezultate istraživanja i preporuke proizašle iz istog pronađite u istoimenoj opsežnoj publikaciji ovdje.

Projekt ostvaren uz podršku: