UMKI-jev teambuilding na Zelenoj čistki

Udruga se uključila u akciju „Zelena čistka“ s desetak djelatnika i volontera Udruge Regionalni info– centar za mlade Rijeka – UMKI. Posvajanjem divljeg odlagališta na Kampusu na Trsatu članovi Udruge […]

Više →

Volonteri na EURO2008

Koordinirano organiziranje 50 volontera za potrebe podrčke navijačima i posjetiteljima najecanja EURO2008 održano u Austriji i Švicarskoj kroz direktan kontakt, informiranje i savjetovanje putem mobilnih i stacionarnih veleposlanstava u promentim […]

Više →

Navijačka veleposlanstva

Pripremom, organizacijom, koordinacijom i provedbom navijačkih veleposlanstva kao info točaka na kojima stručnjaci i volonteri provode prevenciju i socijlne mjere kao i stukturalnu podršku navijačima koji putuju na Europsko prvenstvo […]

Više →

Volonteri UMKI-ja na Dječjoj olimpijadi

Članovi udruge kao i volonteri pri udruzi svake godine sudjeluju na olimpijadi dječjih vrtća na podrčju grada Rijeke s kojeg pobjednici idu na županijsko pa zatim džavno natjecanja i to […]

Više →