I nas se pita

I nas se pita

Kroz Zajednicu info-centara za mlade u Hrvatskoj uključili smo se u provedbu IV ciklusa strukturiranog dijaloga s mladima projektom “I nas se pita”. Press link 1: http://www.alfa-albona.hr/odrzane-konzultacije-u-sklopu-procesa-strukturiranog-dijaloga/ Press link 2: […]

Više →

Mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih

Projekt financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz program Mladi na djelu, provedena je regionalna javna rasprava o području informiranja i savjetovanja mladih kroz strukturirani dijalog s […]

Više →

Jadranska mladinska ideja

Jadranska mladinska ideja

Projekt »Jadranska mladinska ideja« je namijenjen povezivanju, poticanju i osnaživanju mladih i organizacija za mlade u regiji. Kroz stvaranje i oblikovanje te razvijanje »Jadranske mladinske ideje«, koja će na kraju […]

Više →

Izrada Programa za mlade Grada Poreča

U sklopu europskog projekta nositelj Grada Poreča a na kojem smo partneri surađujemo na aktivnostima otvorenja Centra za mlade u Kulturnom centru Poreč te izradi prvog Gradskog programa za mlade […]

Više →

Istraživanja o mladima i informiranju

Online i offline istraživanja provedena u Rijeci i regiji koju kao Regionalni info centar za mlade pokrivamo, dijelom su istraživanja od strane ERYICA- e koje se provodi među svim članicama […]

Više →

Neka se lokalni glasovi čuju!

Projekt Neka se lokalni glasovi čuju, projekt je demokratizacije mladih proveden u Primorsko- goranskoj županiji koji traje od 2011. godine sve do danas. Podrazumijeva aktivno sudjelovanje mladih te njihovo tematsko […]

Više →

Ujedinjeni navijači u Županji

Sustavno i kontinuirano razvijanje partnerstva navijačkih skupina u Europi te rad na razvijanju kulture navijanja, navijačke solidarnosti, tolerancije, borbe protiv rasizma, diskriminacije i ostalih oblika nepoželjnog ponašanja na nogomentim stadionima […]

Više →