Jadranska mladinska ideja

Jadranska mladinska ideja

Vrijeme trajanja projekta: 2013.

Projekt »Jadranska mladinska ideja« je namijenjen povezivanju, poticanju i osnaživanju mladih i organizacija za mlade u regiji. Kroz stvaranje i oblikovanje te razvijanje »Jadranske mladinske ideje«, koja će na kraju biti opširno i stručno obuhvaćena u konačnom projektnom izvještaju/projektnoj razradi/proizvodu, stvarat ćemo strukovne potporne mehanizme za rad mladih u regiji. Opći cilj projekta je razvijanje zajedničke europske svijesti i identiteta šireći znanje među mladima.