Partneri smo na IPA projektu Pokreni promjenu!

Partneri smo na IPA projektu Pokreni promjenu!

Vrijeme trajanja projekta: 2013. - trenutno

Pokreni promjenu! Volontiranje mladih za izgradnju kulture mira je naziv projekta kojeg provodi Forum za slobodu odgoja uz potporu Europske unije unutar darovnice IPA 2010. Ukupna vrijednost projekta je 227.959,71 EUR i provodi se u partnerstvu sa sljedećim organizacijama civilnog društva i ustanovama:

 • Udruga MOST, Split
 • Udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI, Rijeka
 • Grad Zagreb – Ured za obrazovanje, kulturu i šport
 • Grad Velika Gorica – Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj
 • Zagrebačka županija (Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu)
 • Osnovna škola Tina Ujevića, Zagreb
 • Osnovna škola Milana Brozovića, Kastav
 • Osnovna škola Nikole Hribara, Velika Gorica

Projekt je započeo 30. ožujka 2013. i provodi se u četiri županije (Splitsko-dalmatinska, Grad Zagreb, Zagrebačka i Primorsko-goranska) te će trajati dvije godine.

Tim projekta

Glavni cilj projekta je implementirati novi koncept suradnje civilnog društva i javnih ustanova koje brinu o djeci i mladima (prije svega škola, vrtića, centara za socijalnu skrb i obiteljskih centara) koji će istovremeno osnažiti, educirati i uključiti sve dionike. Ovo će se ostvariti kroz educiranje i osnaživanje spomenutih dionika u području nenasilne komunikacije, aktivnog građanstva, samoaktualizacije i volontiranja mladih te njihovim umrežavanjem, čime će se direktno utjecati na emocionalno zdravlje i dobrobit mladih te sprečavanje nasilja, promovirajući toleranciju, samoaktualizaciju i izgradnju mira. Uz educiranje i uključivanje djece i mladih, opsežno će se raditi na osposobljavanju stručnjaka iz spomenutih ustanova – za rješavanje sukoba, medijaciju i nenasilnu komunikaciju te suradnju s civilnim sektorom. Na taj način postići će se sinergija svih uključenih te stvoriti platforma za kontinuiranu suradnju.

Zašto je ovaj projekt važan?

Svjedoci smo sve češćeg i intenzivnijeg nasilničkog ponašanja među djecom i mladima, koji su svakodnevno izloženi prikazima nasilja putem raznih medija. Zbog vrlo oskudnih komunikacijskih vještina te zbog čestog neprihvaćanja različitosti mišljenja, vjere, interesa, sklonosti i sl. dolazi do sukoba s kojim se djeca i mladi ne znaju nositi, a često niti riješiti bez nasilja. S ciljem osnaživanja i educiranja djece i mladih te onih koji rade s njima, osmišljene su aktivnosti za sve sudionike projekta. Njime se potiče volonterstvo čime će se direktno utjecati na emocionalno zdravlje i dobrobit ove populacije te sprečavanje nasilja, promovirajući toleranciju i izgradnju mira.

Sastanak projektnog tima Čuj moju šutnju (održan u Učeničkom domu Podmurvice)

Aktivnosti na projektu

 • Istraživanje s učenicima osnovnih i srednjih škola. U školama putem fokus grupa i radionica provest će se istraživanje s 400 – 600 učenika (10-18 godina) kako bi saznali s kojim se problemima suočavaju te koja su njihova mišljenja o mogućim načinima rješavanja tih problema. Na osnovu toga će se objaviti izvještaj s preporukama o daljnjem radu s njima.
 • Edukacija stručnjaka za rad s mladima. Ukupno 120 izabranih odgojno-obrazovnih stručnjaka i volontera koji rade u školama, centrima za socijalnu skrb, obiteljskim centrima i organizacijama civilnog društva će sudjelovati na edukaciji koja će trajati 5 dana i održati se na dvije lokacije. Sudionici će razviti posebne kompetencije za primjenu tema poput rješavanja sukoba, izgradnje kulture mira te razvoja volonterskih projekata u radu s djecom i mladima u vlastitim lokalnim zajednicama. S ciljem rada s ovim stručnjacima, izradit će se niz publikacija koje će pratiti sadržaj edukacije, i koje će biti primjenjive i znatno širem krugu stručne javnosti.
 • Lokalni volonterski projekti. Djeca i mladi će uz podršku volontera i stručnjaka razviti i provesti različite volonterske projekte u svojim lokalnim zajednicama. Projekti mogu uključivati osnivanje volonterskih klubova, medijacijskih klubova, teme vršnjačke medijacije te sve druge ideje na teme nenasilja, tolerancije i izgradnje kulture mira.

„Knjiga dobrih ideja“

Tijekom projekta će se prikupljati svi primjeri dobre prakse rada, posebno primjeri lokalnih volonterskih projekata, te objaviti u jednoj knjizi koja će predstavljati bogat resurs za sve one koji rade volonterske projekte s djecom i mladima. Također će biti održana i konferencija za sve sudionike i partnere na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta.


U sklopu projekta organiziramo mjesečne, do-edukacijske i koordinacijske sastanke sa sudionicima projekta, 20 stručnjaka u radu s djecom i mladima te 10 mladih volontera.

Na drugom po redu, kao gost predavač pridružila nam se doc. dr. Branislava Baranović, ravnateljica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, jedna od vodećih stručnjakinja u Hrvatskoj za razvoj i sociologiju kurikuluma. Predavanje “Razvoj školskog kurikuluma” održalo se 8. srpnja u 10 sati u prostorijama naše Udruge namijenjeno sudionicima projekta ali i zainteresiranim stručnjacima u odgojno-obrazovnim ustanovama s kojima kao Udruga surađujemo.


„Pokreni promjenu! – prevencija vršnjačkog nasilja aktivnim uključivanjem djece i mladih“

Potaknuti uspješnom realizacijom projekta i motivirajućim rezultatima, suradnju s Forumom za slobodu odgoja, oplemenili smo partnerstvom i na projektu „Pokreni promjenu! – prevencija vršnjačkog nasilja aktivnim uključivanjem djece i mladih“ koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Projekt obuhvaća program edukacije, podrške i savjetovanja učenika, nastavnika i stučnih suradnika a cilj projekta je osnaživanje djece i mladih kao vršnjačkih pomagača te stručnjaka koji s njima rade, razvoj komunikacijskih vještina i vještina rješavanja sukoba, razvijanje svijesti o važnosti tolerancije te aktivno uključivanje u volonterske inicijative, nakon završene edukacije, zajedno osmišljavaju učenici i učitelji a na dobrobit zajednice.

Projekt financira Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta a provodi se od listopada 2014. do lipnja 2015. godine. Osim naše udruge, partneri na projektu su udruge „ACT“ iz Čakovca i „MOST“ iz Splita. Projekt se provodi u pet županija te u njemu sudjeluje 12 osnovih i srednjih škola. Na našem području riječ je o osnovnim školama Kozala i Hreljin u kojima su provedene edukacije za 23 učitelja/stručna suradnika te 20 učenika u siječnju i ožujku 2015.) nakon čega su realizirani školski volonterski projekti na dobrobit zajednice.