U boji snaga tolerancije

Vrijeme trajanja projekta: 2000. - trenutno

Od 2000. godine Udruga djeluje na području sportske rekreacije mladih, promicanja jednakosti, tolerancije i nenasilja na spotskim terenima.

Cilj programa je potencirati pozitivne vrijednosti sporta, naročito nogometa kao najeksponiranijeg sporta u koji je uključen najveći broj mladih te transferirati ih na širi društveni kontekst preveniranjem nasilja. Usmjeren je na osvještavanje društvene dimenzije sporta. Kroz brojne aktivnosti, projekte i programe povezali smo ključne dionike hrvatskog nogometa, proveli brojne akcije preveniranja diskriminacije i nasilja u nogometu, kao i programe razvoja kulture navijanja.

Udruga se svojim brojnim uspjesima i inovativnim pristupom u ovom području nametnula kao centralno mjesto i relevantan partner institucijama i neformalnim mrežama u sportu (FARE, FSE, CAFE) provodeći razvojnu politiku uključivanja mladih u zajednicu kroz sportske aktivnosti s posebnim naglaskom na marginalizirane skupine.

Najvažniji partneri u provođenju brojnih aktivnosti i programa su slijedeće institucije i organizacije: FAREnetwork (Football Against Racism in Europe), UEFA, FSE (Football Supporters Europe), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministartsvo socijalne politike i mladih te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Fotografije aktivnosti u sklopu našeg programa odgovornog ponašanja u sportu.

Letak_snaga_tolerancije (pdf)

„Snaga tolerancije – sprečavanje korupcije i nasilja u sportu“

Projekt je kojeg provodimo uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Transparency International Hrvatska i brojnih drugih lokalnih organizacija i ustanova.

Glavna aktivnost unutar projekta je provođenje opsežnog istraživanja među 300 mladih (amaterskih i profesionalnih sportaša) te javne konzultacije s relevantnim lokalnim dionicima u području sporta u deset različitih gradova (Pula, Split, Šibenik, Zadar, Osijek, Slavonski Brod, Koprivnica, Varaždin, Rijeka, Zagreb) u Republici Hrvatskoj.

Cilj u svakom od gradova je, održati javnu raspravu, na kojoj su, osim učenika srednjih škola, sudjelovali predstavnici: MUP-a, gradskog odjela za sport i tehničku kulturu, županijskog odjela za sport i tehničku kulturu, gradskog sportskog saveza, županijskog školskog sportskog saveza, kluba navijača, nogometnog kluba, te županijskog nogometnog saveza kako bi se istražili fenomeni korupcije, diskriminacije i nasilja u sportu među mladima kako bi se izradile smjernice za rad s mladima s ciljem njihova sprečavanja.

U tijeku je izrada opsežne publikacije koja će sadržavati rezultate istraživanja i smjernice.