O nama

Udruga od osnivanja davne 1998. godine osmišljava i provodi projekte koji za cilj imaju unapređivanje ukupnog života mladih (15 – 30 godina), zaštitu prava mladih, njihovo ekonomsko i socijalno osnaživanje i uključivanje u zajednicu.

Cilj Udruge je otvarati nove mogućnosti za mlade sukladno njihovim potrebama i smjernicama  EU i Republike Hrvatske, osvješćivanje i osnaživanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u pozitivnim društvenim promjenama i socijalnu inkluziju, definiranje javnih politika, promoviranje i implementiranje dobre prakse rada s mladima na lokalnoj i nacionalnoj razini, promoviranje svih oblika edukacije i cjeloživotnog učenja, promoviranje jednakosti i tolerancije među mladima bez obzira na spol, dob, rasu, nacionalnost i vjeroispovjest, promoviranje i djelovanje po načelima društvenog poduzetništva.

Udruga kontinuirano i sistemski prati i elaborira ukupnost stanja života populacije mladih, pokreće inicijative i predlaže projekte i mjere za poboljšavanje uvjeta za razvoj mladih i njihovih potencijala. Kreirani programi i projekti koji se provode u Centru gotovo u potpunosti ostvaruju ciljeve navedenih područja usmjerenih ka cjelovitom razvoju mladih u lokalnoj zajednici sukladno područjima prema novom Nacionalnom programu za mlade 2014.-2017. i to u svih navedenih 7 područja:

 • Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja
 • Zapošljavanje i poduzetništvo,
 • Socijalna zaštita i uključivanje,
 • Zdravlje i zdravstvena zaštita,
 • Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
 • Kultura i mladi,
 • Mladi u europskom i globalnom okruženju

U tom cilju udruga vrši povezivanje lokalne vlasti, institucija, gospodarstva i građanstva, javno zagovaranje poboljšanja i realiziranja politike za mlade, na svim nivoima usklađujući aktualnu politiku prema mladima u Europi i svijetu.

Godine 2012. inicirali smo potpisivanje Povelje o partnerstvu i suradnji s Regionalnim info centrom za mlade Rijeka 2012. godine sa svih 14 jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji kao i susjednim županijama s ciljem unaprijeđenja djelovanja mladih i za mlade u društvu.

Organizacijska struktura udruge

 • Dijana Liverić, predsjednica Udruge i upravnog odbora
 • Zoran Stevanović, izvršni direktor

Članovi Upravnog odbora Udruge:

 • Dijana Liverić – predsjednica Udruge
 • Samir Rizvić
 • Kristina Tolić

 

Tamara Tokić, asistentica na projektima Udruge

Kristina Mrle – pripravnica

Vanjske suradnice:

 • Marta Berčić
 • Šuhreta Dumanić

Savjetodavno tijelo prema područjima nacionalnog programa za mlade radi povećanja obima programa i poslova Udruge te upošljavanja novih djelatnika preko državnih poticajnih mjera:

 •  Obrazovanje i informatizacija – Dijana Liverić
 •  Sport i tehnička kultura – Davor Tkalac
 •  Zapošljavanje i poduzetništvo – Orsana Marić
 •  Socijalna politika i zdravstvena zaštita – Danijela Kažović
 •  Aktivno sudjelovanje u društvu – Zvonimir Grubišić
 •  Kultura – Sanja Polić
 •  Mobilnost, informiranje i savjetovanje – Martina Vasilj
Grafički prikaz strukture udruge
Grafički prikaz strukture udruge