Istraživanja o mladima i informiranju

Vrijeme trajanja projekta: 2010. – ...

Online i offline istraživanja provedena u Rijeci i regiji koju kao Regionalni info centar za mlade pokrivamo, dijelom su istraživanja od strane ERYICA- e koje se provodi među svim članicama te mreže diljem Europe. Istraživanja su usmjerena na analizu potreba i trendova kao i utjecaja na kvalitetu života mladih između 15 i 30 godina pruženim uslugama informiranja i savjetovanja mladih u certificiranim info centrima za mlade.