Europski parlament mladih u Rijeci

Europski parlament mladih u Rijeci

Vrijeme trajanja projekta: 2009.

U Rijeci se od 4. do 6. listopada 2009. godine održavala Konferencija “Aktivni mladi u lokalnoj zajednici” u okviru koje je održana Izborna i Radna sjednica Nacionalnog saveza parlamenta mladih Republike Hrvatske u okviru projekta“Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnoga društva u pretpristupnom procesu u području sudjelovanja mladih” (Youth program), provodi projekt “Mladi donositelji odluka u lokalnoj zajednici”. U sklopu istog održana je izborna sjednica Nacionalnog saveza parlamenta mladih RH. Udruga je osigurala prostorije za radni dio konferencije kao i predavanja na temu mladih i njihovog aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici.