Otvoreni dani udruga

Vrijeme trajanja projekta: 2012. - ...

Sudjelovanje u manifestaciji koja promovira organizacije civilnog društva te njihove usluge organiziranjem raznih aktivnosti u lokalnoj zajednici.