Jadranska mladinska ideja

Vrijeme trajanja projekta: 2013.

Projekt je namijenjen uspostavljanju i osnaživanju mladih i organizacija mladih/za mlade kroz strukturiranu potporu međunarodnih projekata mladih posebice za one s malo iskustva u planiranju i provođenju projekata mladih. Projekt se provodi u partnerstvu s organizacijama mladih u Sloveniji i Hrvatskoj, uključujući lokalnu samoupravu kako bi se razvio centar za mlade po uzoru na model europskog centra za mlade u Strasbourg-u i Budimpešti.