Obilježavanje EU tjedna

Vrijeme trajanja projekta: 2010.

U suradnji s PGŽ, Udruga je u sklopu obilježavanja Europskog tjedna organizirala aktivnosti namijenjene informiranju mladih o EU programima. Predstavljeni su tako Comenius i Leonardo da Vinci u Rijeci i Karlovcu.