Prijavite se na Your Europe, Your Say!

U sklopu projekta Your Europe, Your Say!, 35 srednjih škola biti će pozvano na sudjelovanje u dvodnevnom događaju gdje će se organizirati niz rasprava, radionica i interaktivnih aktivnosti o aktualnim temama od interesa za mlade. Cilj je pomoći mladim ljudima da razumiju što europske vrijednosti predstavljaju i što znači aktivno građanstvo u participativnoj demokraciji.

Na događaj se mogu prijaviti srednje škole iz država članica, zemalja kandidatkinja i europske škole u Bruxellesu. Iz svake zemlje odabrati će se po jedna škola koje će sudjelovati s tri učenika/ce, u pratnji jednog nastavnika/ce. Ovo je jedinstvena prilika za mlade da steknu bolje razumijevanje o tome kako funkcionira EU i da sudjeluju u debati u stilu skupštine u multikulturalnom okruženju.

Radni jezik događaja je engleski. Članovi EGSO-a posjetiti će svaku odabranu školu kako bi pripremili učenike i nastavnike na sudjelovanje.

Rok za prijave je do 30. studenog 2022., a obrazac za prijavu možete pronaći na OVDJE.