Analiza postojecih praksi i djelovanja centara za mlade u RH

Mreža mladih Hrvatske provela je 2022. pionirsku analizu o centrima za mlade u Republici Hrvatskoj analizirajući postojeće prakse i djelovanja, ali i načine osnivanja centara za mlade u Republici Hrvatskoj. Svrha analize bila je usmjerena na kreiranje popisa centara za mlade te utvrđivanje kriterija osnivanja i djelovanja.

 
Publikacija „Analiza postojećih praksi i djelovanja centara za mlade u Republici Hrvatskoj“ pruža prvi prijedlog kriterija, odnosno općenitih standarda kvalitete rada centara za mlade kroz 8 ključnih područja nastalih na temelju provedbe kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja.

 
Pozivamo vas da obratite pozornost na ovaj koristan podsjetnik kako sve centri za mlade mogu biti od pomoći mladima te koji su aspekti i elementi neizostavni i strateški važni za njihovo osnivanje te djelovanje. Analiza je utvrdila kako se centri za mlade još uvijek osnivaju bez jasnih uputa, bez provjera kvalitete te su u konačnici prepušteni financiranju isključivo dok traje provedba projekta.

 
No, bez obzira na to što i dalje nema institucionalnih podrški djelovanju centara za mlade u Hrvatskoj, mnogi entuzijasti_kinje nastavljaju volonterski voditi svoje centra za mlade jer prije svega shvaćaju njihovu važnost u lokalnoj zajednici za mlade osobe.

 
Nadamo se kako će vam dobiveni rezultati koristiti i pomoći u vašem radu!

KLIKNI OVDJE!