Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu

Europska komisija 24. studenoga 2022. objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj se Poziv na podnošenje prijedloga odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

— volonterski projekti

— volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

— projekti solidarnosti

— oznaka kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti

— oznaka kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

— volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

  1. A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu:

Volonterski projekti 23. veljače 2023.
(opcionalni rok*)

4. listopada 2023.

Projekti solidarnosti 23. veljače 2023.
(opcionalni rok**)

4. svibnja 2023.

4. listopada 2022.

*AMPEU će otvoriti za volonterske projekte samo prvi rok, a informacije o tome hoće li Agencija naknadno otvoriti drugi opcionalni rok pratite na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti)

**AMPEU neće otvarati rok u svibnju za projekte solidarnosti

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

VAŽNO! Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene do 31.12.2022. Agencija jamči da će biti obrađene do prvog roka za volonterske projekte 23.2.2023. godine, dok za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene nakon 31.12.2022. Agencija ne jamči da će biti obrađene do prvog roka 23.2.2023. godine.

Dostupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku za projekte u okviru decentralizirane aktivnosti: 1.511.564,00 EUR (1.333.191,00 EUR za volonterske projekte i 178.373,00 EUR za projekte solidarnosti).

  1. B) Centralizirane aktivnosti – prijave zaprima Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 17 sati prema briselskom vremenu:

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta 8. veljače 2023.
Volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć 3. svibnja 2023.

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

Detaljne upute o podnošenju prijava dostupne su u Vodiču kroz Europske snage solidarnosti za 2023.

Vodič kroz Europske snage solidarnosti za 2023. sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Prioriteti za 2023. za decentralizirane aktivnosti:

Na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti dostupne su informacije o proračunu, savjetovanju projektnih prijedloga, edukativnim aktivnostima umrežavanja, poveznice na prijavne obrasce i upute za njihovo ispunjavanje, odgovori na često postavljana pitanja i sve druge važne informacije.