EU godina mladih: savjetovanje i informiranje

Europska komisija proglasila je 2022. godinu Europskom godinom mladih (EYY 2022), koja se obilježava kroz aktivnosti u državama članicama, regionalnim i lokalnim tijelima, organizacijama mladih i sa samim mladima.

Mlade osobe tijekom EYY 2022 imaju brojne mogućnosti za stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija za svoj profesionalni razvoj te za jačanje građanskog angažmana u oblikovanju budućnosti Europe.

Kroz Europsku godine mladih, aktivno se radi na stvaranju novih perspektiva za mlade, posebno uzimajući u obzir prilike koje pruža prijelaz na zelenu i digitalnu tranziciju. Također, važan naglasak je i na pružanju potpore mladima (posebno mladima u nepovoljnom socioekonomskom položaju i marginaliziranim skupinama) kako bi postali aktivni i angažirani građani Europe te kako bi stekli bolji uvid u različite mogućnosti koje su im dostupne, bilo na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, za osobni, društveni, ekonomski i profesionalni razvoj.

Važno je i djelovanje u području uključivanja politike za mlade u sva relevantna područja politike EU u skladu sa Strategijom EU-a za mlade za razdoblje 2019 – 2027. kako bi se potaknulo uključivanje perspektive mladih u oblikovanje politika na svim razinama.

Mreža mladih Hrvatske organizira tijekom cijele 2022. godine brojna događanja za mlade i time se pridružuje brojnim zemljama članicama EU u obilježavanju Europske godine mladih – EYY 2022!

Pozivamo sve mlade osobe i sve zainteresirane za EU godinu mladih te osobe koje se žele aktivno uključiti i saznati koje su sve aktivnosti dostupne u Hrvatskoj i Europi da nam se jave na [email protected] ili 01 4573 937.

Obilježavanje Europske godine mladih u Hrvatskoj koordinira Središnji državni ured za demografiju i mlade u partnerstvu s Agencijom za mobilnost i programe EU, koji imaju važnu ulogu u pružanju podrške u aktivnostima za aktivnu participaciju mladih.