MMH je počeo s provedbom projekta GPS 1.1. Generacija Podrške i deStigmatizacije

Mreža mladih Hrvatske počela je s provedbom projekta GPS 1.1. Generacija Podrške i deStigmatizacije, čiji je nositelj DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje, u suradnji s ukupno 5 partnera.

Gradskim programom za mlade grada Karlovca 2020.-2023., kroz istraživanje potreba mladih, prepoznata je potreba osnivanja izvaninstitucionalnog Savjetovališta za mlade (mjera 1.1.). Savjetovalište unatoč prepoznatoj potrebi još uvijek nije uspostavljeno. Uz temeljni problem nedostatka zagovaračkih kapaciteta udruga, metalnog zdravlja mladih u riziku, usluge koje su neadekvatne i broj stručnjaka koji je nedostatan, prostor namijenjen unaprijeđenu mentalnog zdravlja mladih – ne postoji.

S ciljem unaprijeđenja kapaciteta civilnog društva, istraživanja potreba mladih i povećanja informiranosti zajednice o mentalnom zdravlju mladih, DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje, u suradnji s 5 partnera, osmislila je projekt GPS 1.1. Generacija Podrške i deStigmatizacije.

Projektom će se provesti: mapiranje potreba na temelju provedbe istraživanja; osnivanje radne skupine; edukacije za civilni sektor s ciljem osnaživanja u temama mentalnog zdravlja mladih, promocije, kreiranja video sadržaja i zagovaranja; online kampanja s ciljem smanjenja destigmatizacije mentalnog zdravlja mladih te kreiranje i predstavljanje zagovaračkog dokumenta donositeljima odluka.

Lokalna će zajednica, kroz online i offline promociju, imati korist u kontekstu bolje informiranosti i povećanja svjesnosti o izazovima mentalnog zdravlja mladih; partnerske organizacije kroz umrežavanje, suradnju i edukacije; donositelji odluka će imati bolji uvid u potrebe mladih s konkretnim preporukama u području mentalnog zdravlja te mladi za koje će se na temelju istraživanja kreirati usluge prema njihovim potrebama.

Udruga Carpe Diem će doprinijeti provedbom edukacije na temu online promocije te će sudjelovati u radnoj skupini za promociju mentalnog zdravlja.

Integrativni centar mentalnog zdravlja – “Zajedno snažniji” će doprinijeti provedbom edukacije na temu mentalnog zdravlja mladih te će sudjelovati u radnoj skupini za promociju mentalnog zdravlja.

Kinoklub Karlovac će doprinijeti provedbom edukacije na temu izrade video isječaka te će sudjelovati u radnoj skupini za promociju mentalnog zdravlja, izradit će i uključiti mlade volontere u izradu promo-edukativnih video materijala.

Mreža mladih Hrvatske će doprinijeti provedbom edukacije na temu zagovaranja.

Institut za društvena istraživanja Zagreb će biti stručna podrška u pripremi, provedbi i analizi istraživanja i preporuka proizašlih iz analize potreba u lokalnoj zajednici.

Trajanje projekta:
1.11.2022. – 31.10.2023.

Vrijednost projekta:
14.989,16 €

Kontakt osoba za projekt:
Branimira Penić, [email protected]

Web stranica / FB stranica organizacije ili projekta:
https://www.facebook.com/udrugadrone