Dva studijska posjeta (job shadow) UMKI-ju.

U srijedu 22. 11. i u petak 24. 11. 2017. ugostili smo kolege Eurodesk multiplikatore iz Mreže udruga Zagor odnosno Volonterskog ureda Međimurje Autonomnog centra – ACT.

Tijekom ovih posjeta, nastojali smo prenijeti predstavnici Zagora i VUM-a informacije o načinu rada, održavanju i funkcioniranju Centra, uključenim organizacijama u Centru, radu s mladima, uključivanju mladih, kompetencijama youth workera te metodama informiranja mladih.

Osvrnuli smo se i na temu motivacije mladih za aktivno sudjelovanje u društvu te smo počeli planirati zajedničke aktivnosti s s ciljem dopiranja do mladih i njihovog boljeg povezivanja, a koje ćemo dodatno definirati u narednom razdoblju.

Iz Mreže udruga Zagor na studijskoj posjeti UMKI-ju bili su Ivana Radanović, Bojan Bjelja, Sandra Plečko i Nikolina Bertol, a iz ACT-ovog VUM-a Margareta Mihalić.

Ove studijske posjete organizirala je Agencija za mobilnost i programe Europske unije unutar Eurodeska s ciljem boljeg povezivanja multiplikatora i razmjene iskustva i znanja.