Europski parlament mladih u Rijeci

Europski parlament mladih u Rijeci

U Rijeci se od 4. do 6. listopada 2009. godine održavala Konferencija “Aktivni mladi u lokalnoj zajednici” u okviru koje je održana Izborna i Radna sjednica Nacionalnog saveza parlamenta mladih […]

Više →

Obilježavanje 10 godina UMKI-ja

Osmišljavanje kulturno-zabavnog i informativnog programa povodom obilježavanja desetljaća uspješnog rada Udruge: –  party „Uhvati zadnji bus“ na Jadranskom trgu (Virgin Helena, Underground Sky, Pacco & Ruddy, Sir Jane & David, […]

Više →

Info dan srednjih škola

Kroz formu sajma organizirali smo godišnje okupljanje i predstavljanje srednjih škola u Rijeci održanoj na platou škole Nikola Tesla. Informiranjem i savjetovanjem madih direktnim putem (licem u lice) od strane […]

Više →

Regionalni info centar za mlade

Informiranje i savjetovanje mladih te umrežavanje institucija, ustanova koje se bave mladima kao i udrugama mladih i za mlade koje provode projekte namijenjene mladima. Iniciranje osnivanja i supervizija lokalnih info […]

Više →

Obilježavanje Svjetskog dana aktivizma mladih

Obilježavanje Svjetskog dana aktivizma mladih

Obilježavanje Svjetskog dana aktivizma mladih kroz organizaciju kvalitetnog slobodnog vremena, osmišljenog cjelodnevnog programa za mlade kroz rekreaciju čime smo dijelom obilježavanja dana u 10 gradova diljem Hrvatske.   […]

Više →

Skate park

Skate park

Organziranje kvalitetnog slobodnog vremena mladih kroz rekreaciju sukladno potrebama mladih te razvoj supkulture mladih u Rijeci.   […]

Više →

Maturalne zabave

Maturalne zabave

Organizacija maturalnih zabava u suradnji sa srednjim školama u Gradu Rijeci i okolici. Video: https://www.youtube.com/watch?v=l1vwfAnn_fY&list=UUv1FhVYhVUulDbhN876qUag   […]

Više →

Igra svjetla i glazbe

Senzibilizacija javnosti, ukljčivanje u društvo, promicanje mogućnosti i potrebe kontinuiranog rada s djecom i mladima s teškoćama u razvoju s ciljem njihova sveobuhvatnog rasta i razvoja. […]

Više →

I nas se pita

I nas se pita

Kroz Zajednicu info-centara za mlade u Hrvatskoj uključili smo se u provedbu IV ciklusa strukturiranog dijaloga s mladima projektom “I nas se pita”. Press link 1: http://www.alfa-albona.hr/odrzane-konzultacije-u-sklopu-procesa-strukturiranog-dijaloga/ Press link 2: […]

Više →