Izrada simulacije 2. riječkog polumaratona

Izrada simulacije 2. riječkog polumaratona

Vrijeme trajanja projekta: 2003.

Snimanje staze za 2. riječki polumaraton video i GPS uređajima s ciljem izrade simulacije namijenjene trkačima i javnosti radi praćenja trke.

Izrada dizajna i vizualnog identiteta polumaratona.