Rekreacijska malonogometna liga Rijeka – FuliRi

Vrijeme trajanja projekta: 2002.

Kao odgovor na manjak sportskih dvorana u gradu Rijeci za rekreaciju građana, osmišljena je malonogomenta liga s ciljem koordiniranja klubova građana okupljenih oko poduzeća i obrta i omogućavanja sportske rekreacije mladih od 18+ godina.