UMJESTO POKRETAČA, DRŽAVNI JE URED GLAVNA KOČNICA RAZVOJU RADA S MLADIMA U RH

“Središnji državni ured za demografiju i mlade ograničio pristup dokumentu plaćenom javnim novcem i namijenjenom javnosti
U sektoru mladih navikli smo da su položaj i značaj mladih nerijetko zadnja rupa na svirali u javnim politikama, da politike za mlade dobivaju sitniš iz proračuna i da Vlada strategije u drugim područjima donosi brže, rezolutnije te ih provodi dosljednije. Ipak, nismo očekivali da ćemo se naći u situaciji gdje se sektoru i javnosti uskraćuju relevantne informacije i rezultati istraživanja. Ne bilo kakvog istraživanja, već onog od javnog interesa i plaćenog europskim novcem, a koje do danas Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) nije objavio.

Riječ je o podacima prikupljenim 2020. godine u okviru projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima“, sažetim u dokument „Analiza postojećeg stanja rada s mladima u Republici Hrvatskoj te izrada preporuka i smjernica za njegov razvoj“. Iako je Analiza javno predstavljena početkom 2021. godine putem online sastanaka, ista NIKADA nije kao dokument objavljena javno, na mrežnoj stranici SDUDM-a. Još više zabrinjava, što ju sada eksplicitno odbijaju dati na uvid jer, kako tvrde, “analiza sadrži zastarjele podatke i informacije”. Ono što je (su)financirano javnim novcem treba biti i javno dostupno. Tako barem nalaže Vijeće Europske unije, najviše odlučujuće tijelo EU. Ovaj se slučaj neće naći na stolu Ureda europske javne tužiteljice, ali je svakako slučaj koji bi mogao zainteresirati donatora ovog projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda – Europsku komisiju.

Želimo informirati širu javnost o kronologiji događaja, stoga krenimo redom. Istraživanje je, dakle, provedeno u okviru projekta kojeg je vodio SDUDM od 2019. do 2021. godine (kao pravni sljednik Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku), koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od 1.717.046,78 kuna. Dostupne informacije navode da se projekt, ironično, provodio s ciljem (1) povećanja razine znanja i informacija o dostupnosti i razvijenosti rada s mladima; te (2) utjecaja na profesionalizaciju rada s mladima i podizanja razine svijesti i informiranosti javnosti, posebice stručnjaka_inja i mladih, o važnosti rada s mladima.

Nekadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je sredinom listopada 2019. godine prvi poziv za „Nabavu usluga istraživanja – analiza postojećeg stanja rada s mladima u Republici Hrvatskoj te izrada preporuka i smjernica za njegov razvoj“. Procijenjena vrijednost javne nabave, usmjerene na pronalazak istraživačke usluge, iznosila je 477.163,96 kuna. Konačna odluka o odabiru izvršitelja usluge donesena je 30.01.2020. godine. Brigu oko provedbe analize dalje je preuzeo novoosnovani SDUDM, a za izvođača radova je odabrana tvrtka MAP Savjetovanja d.o.o. U provedbu istraživanja bila je uključena i agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Ipsos.

No zašto je važno da nadležno tijelo za mlade u Republici Hrvatskoj otvara i provodi analizu postojećeg stanja rada s mladima u Republici Hrvatskoj? Smatramo da je točan zaključak da se SDUDM odlučio za provedbu ove analize jer je u opisu njihovog djelokruga navedeno i da obavlja poslove usmjerene na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade. Stavivši potrebu za provedbu analize u kontekst i vrijeme 2019. i 2020. godine kada su mladi i dalje bili bez strateškog dokumenta važnog za sve mlade u Republici Hrvatskoj – Nacionalnog programa za mlade (NPM), razumljivo je za pretpostaviti da je SDUDM-u analiza bila potrebna u cilju kvalitetne izrade NPM-a. Također i moguće s ciljem uključivanja važnosti rada s mladima u tematska područja i strateške ciljeve dokumenta.

Dostupne informacije pokazuju da se SDUDM početkom 2021. godine odlučio za javne prezentacije nalaza istraživanja. Tako je održano isto online prezentiranje nalaza prema regijama Hrvatske: primjerice 15.01.2021. za Primorsko-goransku županiju, Karlovačku županiju, gradove Samobor i Veliku Goricu te otoke Krk, Cres i Lošinj. Online prezentacije su pružile informacije o mapiranju glavnih aktera kroz istraživanje, analizu njihovih kapaciteta, analizu kvalitete dostupnih usluga u području rada s mladima. Dane su i smjernice za unapređenje navedenog područja s ciljem doprinosa daljnjoj profesionalizaciji rada s mladima i izradi zanimanja radnika_ce s mladima. I tu cijeli proces staje.

SDUDM nikada nije javno objavio Analizu niti ju ni na neki drugi način učinio javno dostupnom udrugama i radnicima_cama s mladima. Prema informacijama iz okruženja civilnog sektora znamo da neke od organizacija posjeduju (PDF) izdanje analize koje su dobili na – nismo sigurni na koji točno način, no pojedina govorenja kažu da je u jednom vrlo kratkom periodu bilo moguće na zahtjev upućen SDUDM-u dobiti Analizu. Ustupanje dokumenta na zahtjev također više nije moguće. Naime, početkom srpnja 2022. godine jedna od udruga članica Mreže mladih Hrvatske dobiva odgovor na svoj upit da “tražena analiza sadrži zastarjele podatke i informacije” (iz davne 2020. godine), dok u ostatku kratkog odgovora SDUDM-a stoji – “nismo nažalost u mogućnosti dostaviti navedenu Analizu”. Odbijanje dijeljenja Analize, prve takve u Republici Hrvatskoj te vrlo velikih razmjera i specifično usmjerene na analizu stanja rada s mladima, sa zainteresiranim mladima i stručnom javnosti – osim što je sušta suprotnost ciljevima projekta iz kojeg je financirana i glavnoj zadaći SDUDM-a, prema našem je sudu ujedno netransparentna, nekolegijalna i nepoticajna odluka.

Mreža mladih Hrvatske 4. je svibnja održala sastanak s radnicama pri Službi za mlade SDUDM-a, kada je dobivena informacija da Služba nije ni svjesna da analiza nije javno dostupna. Obećano je da će Mreži biti dostavljen kontakt osobe iz tehničkog odjela koja bi trebala na web stranicu SDUDM-a objaviti analizu. Kontakt nikada nismo dobili, niti je analiza (kolovoz, 2022.) objavljena. Ponavljamo da su istraživanje i izrađena analiza s pripadajućim preporukama provedeni javnim novcem iz Europskog socijalnog fonda i držimo da je nužno i prijeko potrebno dokument čim prije učiniti javno dostupnim.

Ipak, znatno dulje od ove Analize čekamo Nacionalni program za mlade – strateški dokument koji javnim institucijama, tijelima državne uprave te donositeljima odluka na svim razinama daje smjernice za strateško djelovanje u području razvoja i kapacitiranja mladih, što za mlade predstavlja osnovni preduvjet za unapređenje kvalitete njihovih života. U sekundu točno vrijeme koje je proteklo kazuje naš tajmer, ali iza nas je već i 1660-i dan. Pitamo se – koliko će nisko pasti politike za mlade u Hrvatskoj prije nego Vlada i SDUDM odluče da je vrijeme za donošenje jasne vizije i strategije koja će omogućiti bolji život za mlade u Hrvatskoj?

U ime Mreže mladih Hrvatske
Leo Staković, predsjednik Upravnog odbora”