Provodimo istraživanje u sklopu projekta YIC fit to NEET

U sklopu EU projekta “Youth Information Centre fit to NEET” (NEET- Not in Education, Employment, or Training) – Info centri za mlade za potrebe mladih NEETovaca-mladih koji su nezaposleni, nisu u sustavu obrazovanja i nisu u programima osposobljavanja) koji partnerski provodimo sa Udrugom iz Makedonije (SEGA) i Poljske ( Association Education by the Internet).

Upitnik je napravljen s namjerom da se prikupe podaci o potrebama mladih NEETovaca i njihovom mišljenju o pristupačnosti informacija, programima formalnog obrazovanja i osposobljavanja i zapošljavanja.

Istraživanjem u Hrvatskoj će biti obuhvaćeni NEETovci s područja Rijeke i Primorsko- goranske županije. Isto istraživanje će provoditi nosioci projeka, partneri iz Makedonije upodručjima gradova Prilep i Kavadarci.

Do mladih koji spadaju u kategoriju NEETovaca je jako teško doći stoga se osim direktnih kontakata, za pomoć tražilo Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Rijeka koji se pokazao izuzetno otvorenim za suradnju i  pomaže nam oko  distribucije anketnog upitnika.

Nakon što se podaci prikupe, obrade i interpretiraju na temelju stanja na terenu napravit će se webinar, alat koji će na inovativan način omogućiti NEETovcima da promijene svoj status s nadom da će on olakšati zapošljavanje, uključivanje u sustav obrazovanja i/ili u sustav osposobljavanja.