Partneri smo na još jednom Erasmus+ projektu “Youth Information Centres fit to NEET”

Partneri smo na još jednom Erasmus+ projektu pod nazivom Youth Information Centres fit to NEET kojeg provodi Koalicija SEGA iz Makedonije s partnerima iz Hrvatske (UMKI) i Poljske (Association Education by the Internet). Cilj projekta razviti je inovativni pristup u identificiranju modela informiranja mladih koji će zadovoljiti potrebe NEET grupe mladih (grupa mladih koji (više) nisu u sustavu obrazovanja, rada ili osposobljavanja).

Saznanja o iskustvima iz različitih europskih država bit će ključna u dostavljanju inovativnih proizvoda ovog projekta. Opći cilj projekta je povećati kvalitetu rada s mladima u adresiranju potreba NEET skupine u Europi. Kroz ovaj projekt, partneri će nastojati postići specifične ciljeve projeta kao što su predstavljanje inovativnih pristupa informiranja mladih skrojenih prema njihovim potrebama za aktivno uključivanje NEET skupine u društvo.
Glavni ishod projekta uključiti je informativne centre za mlade kako bi poboljšali zapošljivost, posebice mladih u NEET situaciji i prevenirali rano napuštanje obrazovanja, kao i sprečavanje da mladi postanu NEET. Sve to bit će postignuto kroz:
– Poboljšani pristup informacijama o mladima u NEET statusu pilotiranjem novog inovativnog i individualno prilagođenog pristupa informacijama o mladima u Makedoniji, Hrvatskoj i Poljskoj;
– Identificirane i adresirane potrebe mladih ljudi u NEET situaciji za njihovo aktivno uključivanje u društvo;
– Obučavanje youth workera znanjima i vještinama kroz specifičnu metodologiju za informiranje mladih.
Glavni rezultati projekta koji imaju izravan utjecaj na primarnu ciljnu skupinu bit će:
– Izvješće o situaciji i glavnim preprekama za mlade ljude u NEET situaciji i ispitivanje različitih modela informiranja mladih;
– Metodologija za inovativne i individualno prilagođene informacije za mlade u NEET situaciji;
– Metodologija provođenja web treninga za youth workere kao umnožitelje inovativnog pristupa informiranja mladih;
– ToT Webinar kao alat za izgradnju kapaciteta youth workera u Europi u pružanju informacija i radu s mladima u NEET situaciji.
Projekt financira i podržava Nacionalna agencija za obrazovne programe i mobilnost u Republici Makedoniji u sklopu Erasmus+ programa, a provodi se u razdoblju od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.