Otvorena anketa za definiranje potreba youthworkera u informiranju mladih u sklopu projekta YIW for Youth

U sklopu projekta Youth Information Workers Fit for Youth izrađena je anketa kojom će se definirati potrebe youthworkera prilikom informiranja mladih! Molimo sve one koji rade s mladima u polju informiranja da anketu ispune do 20. veljače 2017.

Projekt Youth Information Workers fit for Youth provodi se u partnerstvu s Koalicijom organizacija mladih i za mlade SEGA iz Makedonije i Europskom agencijom za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), a financiran je od strane Erasmus + programa.