Stručno usavršavanje kroz članstvo u ERYICA-i

Vrijeme trajanja projekta: 2005./2014.

Stručno usavršavanje djelatnika Info centra za mlade Rijeka u području informiranja i savjetovanja mladih kroz studijske posjete info centrma za mlade diljem Europe, seminare, treninge i sudjelovanje na konferencijama i sastancima upravnog odbora ERYICA-e.