EDCL ispitni centar

Vrijeme trajanja projekta: 2005./2014.

Europska računalna diploma kao međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti jamči vlasniku poznavanje rada na računalu prema ECDL normi. Kao ovlašteni testni centar ispred Hrvatske zajednice tehničke kulture koordiniramo i provodimo edukaciju i testiranje mladih, stručnjaka koji rade s mladima te zainteresirani građani.