RI CARD

Vrijeme trajanja projekta: 1998. – 2001.

Osmišljavanje sustava kojom će se utjecati na socijalnu košaricu studenata izradom jedinstvene kartice za studente s ciljem ostvarivanja popusta na pojedine proizvode i usluge na području Rijeke.