Dobri pust pomaže djeci

Vrijeme trajanja projekta: 2001. – 2005.

U suradnji s karnevalskim skupinama riječkog karnevala koordinirano prikupljanje sredstava u visini do 100 kuna koja su se donirala prema zaključcima i odluci odbora karnevalskih grupa.