Europska Unija prihvatila prvi “Akcijski plan za mlade”

Akcijski plan za mlade ili “Youth Action Plan” počiva na tri okosnice:

  • poticanje na uključivost (davanje glasa mladima u donošenju odluka)
  • osnaživanje (borba protiv nejednakosti i davanje alata mladima koji će ih ojačati)
  • poticanje umreženosti (povezivanje mladih u svrhu razmjene ideja i stvaranje partnerstava

Akcijski plan za mlade priprema posebne inicijative i pozive poput:

  • Youth and Women in Democracy Initiative
  • Youth Empowerment Fund
  • Africa-Europe Youth Academy

Akcijski plan za mlade je rezultat kooperacije 220 sudionika, prvenstveno usmjereno ka pravima djece i organizacijama za mlade.