Europski tjedan mladih 24-30.5.2021

Što je Europski tjedan mladih?

Europski tjedan mladih prilika je da se razgovara o temama koje su mladima važne, predstave mogućnosti za potporu EU-a u području mladih i prenesu dosadašnja dobra iskustva. To je najveće europsko okupljanje za mlade i sektor mladih u Europi

Europski tjedan mladih održat će se od 24. do 30. svibnja, a riječ je o europskoj manifestaciji kojom se svake dvije godine mladima ukazuje na brojne mogućnosti koje im se pružaju u okviru programa Europske unije – Europske snage solidarnosti, Erasmus+ i Eurodesk uz slogan “Naša budućnost u našim rukama” . Svrha je potaknuti mlade na vlastito osnaživanje i razvoj, stjecanje vještina, učenje, nova iskustva, ali i aktivnije uključivanje u društvene procese, stvaranje uključivijeg i ekološki održivog društva. Aktivnosti za mlade provodi Eurodesk mreža.

Zašto „Naša budućnost u našim rukama”?

Mislite li da bi se više mladih trebalo angažirati i zalagati za bolje sutra? Biste li rado živjeli u uključivijem društvu? Je li vam okoliš glavna tema? Važno je stvoriti prostor u kojem možete reći što mislite i otkriti nove načine i prilike da i sami nešto poduzmete: vaša je budućnost u vašim rukama.