Sudjelovali smo na Eurodeskovom seminaru za multiplikatore i dodjeli Eurodesk nagrada u Briselu

U Briselu se od 13. do 16.06.2017. održavao seminar Eurodesk multiplikatora, odnosno dodjela Eurodesk nagrada za najbolje projekte i aktivnosti informiranja mladih o mobilnosti tijekom 2016. Na seminaru je ispred Regionalnog info-centra za mlade Rijeka – UMKI sudjelovala Tamara Tokić.

Seminar je započeo 13.06. uvodnim govorom Marite Kroice, članice izvršnog odbora Eurodeska, te Audrey Firth, direktorice Eurodeska. U nastavku je predstavljena buduća Europska strategija za mlade, a predstavili su je Michalis Moschovakos iz Europske komisije te Laura Popa, iz Europskog parlamenta.
Nakon kratke aktivnosti upoznavanja, održana je radionica razmjene mišljenja i praksi po pitanju profila kompetencija informatora i savjetnika mladih koju je vodio trener Darko Marković.
Po završetku radionice, dobitnici nagrada snimili su kratke video priloge o svojim projektima, a zatim je u večernjim satima održana Interkulturalna večera na kojoj su predstavljeni hrana i piće zemalja sudionika seminara, kao i razne publikacije, letci i igre.
U srijedu, 14.06. u jutarnjim satima održane su dvije tematske radionice: Odgovaranje na online upite mladih i Pisanje članaka, vijesti i najava za mlade. Nakon ručka, svi sudionici uputili su se u posjetu Kući europske povijesti na kratku prezentaciju muzeja i razgledavanje. Potom su organizirane studijske posjete po grupama. Predstavnica UMKI-ja posjetila je JINT, flamanski centar znanja za međunarodnu mobilnost i međunarodnu politiku mladih, odnosno nacionalna agencija za program Mladi na djelu, te EYCA-u, nevladinu organizaciju koja spaja 39 organizacija članica koje izdaju Europsku iskaznicu za mlade.
Po završetku studijskih posjeta, u ranim večernjim satima održana je dodjela Eurodesk nagrada koju je u ime udruge primila bivša EVS volonterka Udruge Andreea Diana Kristof.
U četvrtak, 15.06. Annelies Stalpaert, koordinatorica Eurodeska u Velikoj Britaniji predstavila je alat za mjerenje učinka rada s mladima, Zsolt Marton predstavio je planove za nadolazeću Time to Move kampanju, Grazia Cannarsa Eurodesk programsku data bazu za mlade i youthworkere, a Joanna Wojtowicz Euroclasses koji se održavaju u Poljskoj, nakon čega je održana i kratka radionica održavanja Euroclassesa.
U nastavku su održane tri paralelne radionice:
1) Uključivanje mladih u kreiranje i promociju informacija za mlade,
2) ICT alati za komunikaciju prema i sa mladima i
3) Brendiranje i marketing usluga informiranja mladih
Predstavnica UMKI-ja sudjelovala je u radionicama Uključivanja mladih u kreiranje i promociju informacija za mlade koju je vodio predstavnik organizacije Mediaraven, te Brendiranje i marketing usluga informiranja mladih, koju su vodili Zsolt Marton i Cristina Banita, predstavnica agencije zadužene za rebranding EYCA-e.
U popodnevnim satima, sudionike su pozdravile Eva Reina, direktorica ERYICA-e te Maria Alfonso iz Digital Leadership Institutea te predstavile organizacije iz kojih dolaze.
Nakon predstavljana, sudionici su predlagali teme za open space rasprave, a potom je organizirano i razgledavanje uskog centra Brisela.

U petak, 16.06. održane su završne open space rasprave za razvoj novih suradnji, partnerstva i projekata te evaluacija kojom je seminar priveden kraju.