Objavljen Vodič dobrih praksi na polju informiranja mladih u sklopu projekta Youth Information Workers fit for Youth

Kao rezultat projekta strateškog partnerstva “Youth Information Workers fit for Youth” Koalicije organizacija mladih i za mlade SEGA, Regionalnog info-centra za mlade Rijeka – UMKI i Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), koji je započeo početkom listopada 2016., a trajao do konca ožujka 2017. godine, objavljen je Vodič dobrih praksi na polju informiranja mladih.

Cilj je ovoga vodiča pružati znanje i resurse o metodama i tehnikama informiranja mladih, dajući uvid u razna iskustva i prakse centara za mlade Europe. Vodič sadrži brojne metode i skup najboljih praksi rada s mladima iz čitave Europe te je vrijedan resurs za sve radnike na polju informiranja mladih.

Vodič možete pronaći na poveznici i među našim publikacijama.