Tehnička podrška Auto klubu Rijeka

Tehnička podrška Auto klubu Rijeka

Vrijeme trajanja projekta: 2006. – 2008.

Pružanje tehničke podrške aktivnostima Auto kluba Rijeka:

  • –  Semafor (računalni kviz znanja iz prometne kulture)
  • –  Urban Jungle (računalna simulacija prometa na primjeru grada Rijeke namijenjen mlađoj populaciji koja koristi računala i Internet)
  • –  SUP (prometna edukacija za sigurnost djece u prometu)
  • –  Promet u akciji (edukativni video materijal)

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=uGxknuRRnFU&feature=youtu.be