Sudjelovanje na konferenciji ministara EU na temu e-inkluzije

Vrijeme trajanja projekta: 2008.

Sudjelovanje predstavnika Udruge na konferenciji ministara EU na temu e-inkluzije kao gosta predavača s predstavljanjem „Baze udruga RH“ – platforme za transparentno povezivanje nevladinih organizacija s društvenim dionicima u državi i svijetu.