Put je dug, hodajmo zajedno

Vrijeme trajanja projekta: 1999. – 2001.

Organiziranje slobodnog vremena kulturno-zabavnog karaktera za korisnike Centra za rehabilitaciju Rijeka (bivši RPA centar).