Povelja suradnje civilnog društva i Grada Rijeke

Vrijeme trajanja projekta: 2004.

Aktivno partnerstvo izmđu Grada kao lokalne samouprave i civilnog sektora u primjeni propisanog zakonodavstva s tendencijom razvoja prema EU i svjetskim smjernicama razvoja civilog društva te društva općenito. Predstavlja korak u razvoju civilnog drštva sukladano standardima EU.