Podrška osnivanju Udruge odgajatelja Osmijeh

Podrška osnivanju Udruge odgajatelja Osmijeh

Vrijeme trajanja projekta: 2007. – 2011.

Pružanje tehničke i logističke podrške u osnivanju udruge radi unaprjđenja predškolskog odgoja i cjelovitog te kontinuiranog razvoja djece i mladih.
Udruga je jedno tijelo više koje može utjecati na unapjeđenje predškolskog odgoja u cjelosti.