Neka se dobri glasovi čuju!

Vrijeme trajanja projekta: 2013. / 2014.

Projekt „Neka se dobri glasovi čuju!“ dijelom je nacionalne kampanje Disklajkam mržnju – Ne govoru mržnje na internetu kao jedan od ukupno 6 projktata udruga u RH. Osmišljen je u partnerstvu s info centrima u regiji (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Karlovačka i Istarska županija), usmjeren ka edukaciji mladih, predstavnika organizacija za mlade i stručnjaka koji rade s mladima u području online komuniciranja, nenasilnog ponašanja na društvenim mrežama s ciljem prevencije govora mržnje i nasilja na internetu među mladima.