Malonogometni turnir „Rebel Discount“

Vrijeme trajanja projekta: 2006.

Malonogometni turnir održan u dvorani 3. maj na Dan Sv. Vida a u sklopu kampanje „Svi različiti, svi jednaki“ sklopu Vijeća Europe u trajanju od 48 sati bez prekida. Kampanja nastoji mobilizirati sve sektore društva za pozitivne ciljeve tolerancije, jednakosti, dostojanstva, ljudskih prava i demokracije.