Galerija Kružna

Vrijeme trajanja projekta: 2005. – 2009.

Osnivanje prve galerije za djecu i mlade u Rijeci i regiji.